Nowa firma - emisja-akcji

Emisja akcji

nowa-firma.com.pl


emisja akcji jest to podwyższenie kapitału własnego (wniesionego przez właścicieli) przez spółkę akcyjną (S.A), polegające na wyemitowaniu, tzn. stworzeniu nowych akcji (są to papiery wartościowe o charakterze majątkowym lub niemajątkowym). Kolejne emisje mają miejsce zazwyczaj w seriach określonych literami. Walne zgromadzenie (organ w spółce) ustala m.in. do kogo są skierowane nowe akcje, np. do pracobiorców, obecnych akcjonariuszy, wierzycieli, czy też na obszar publiczny.

Nowe akcje mają oznaczoną wartość nominalną wypływającą z umowy spółki, natomiast proponowane są po cenie ustalonej przez walne zgromadzenie, bądź są przydzielane bez konieczności uiszczenia ceny. Środki uzyskane z emisji akcji wpływają do spółki i są zaksięgowane w bilansie (zestawieniu): po stronie aktywów jako pieniądz, a po stronie pasywów zazwyczaj w dwóch elementach w kapitale, tzn. jako wielkość nominalna i nadwyżka ze sprzedaży udziałów powyżej wielkości nominalnej.

Emisja akcji rozdziela udziały akcjonariuszy, ponieważ kapitał po emisji rozdziela się na większą ilość udziałów, zaś profity z jego podniesienia są prawie zawsze mniejsze niż ich obecna wartość rynkowa, gdyż są proponowane taniej, co zachęca do kupna – inaczej emisja akcji nie doszłaby do celu.


Można wyróżnić następujące rodzaje emisji akcji:

  • emisja założycielska - wydawanie akcji przy budowaniu nowej spółki

  • następne emisje - przy zwiększaniu kapitału zakładowego (to pierwotny wkład właścicieli spółki)

  • emisja publiczna akcji - jest oferowaniem nabycia papierów wartościowych do

    przynajmniej 100 osób lub do nieokreślonego adresata

  • emisja prywatna – charakteryzująca się założeniem przez spółkę propozycji nabycia akcji całej emisji określonemu adresatowi jednak ogólna liczba osób biorąca udział w tego typu propozycji nie może przewyższyć 99 osób